Schlüsselposiadaczy

Schlüsselbesitzer sind auf dem Brückenplatz all diejenigen, die ihn regelmäßig mitgestalten. Sie erhalten einen Schlüssel undwerden somit zu mitverantwortlichen Projektleitern. Einmal monatlich treffensich die momentan 26 Schlüsselbesitzer, um sich auszutauschen, über aktuelleProbleme und Ideen diskutieren.

Posiadaczami kluczy doPlacu Mostowego stają się wszyscy, którzy organizują tu regularnie wydarzenialub aktywności. Otrzymują klucze i stają się współodpowiedzialnymi . Raz wmiesiącu posiadacze kluczy (obecnie 26) spotykają się i rozmawiają o aktualnychproblemach i pomysłach.