Słubfurt Parlament


Das „Słubfurter Parlament“ trifft sich immer dann, wenn es wichtige Themen zu besprechen gibt zur Entwicklung des gemeinsamen deutsch-polnischen Stadtraumes von Słubfurt. Wer kommt, ist Parlamentarier und hat eine Stimme. Das Parlament tagt abwechselnd und in unregelmäßigen Abständen in den beiden Rathäusern der Stadtteile Słub und Furt.

Wenn Sie teilnehmen und über bevorstehende Sitzungen informiert werden möchten, können Sie sich in die Mailingliste eintragen.

Parlament Słubfurtu obraduje zawsze wtedy, gdy omówić trzeba ważne sprawy związane z rozwojem wspólnej przestrzeni miejskiej polsko-niemieckiego miasta Słubfurt. Każdy, kto pojawi się na obradach, staje się automatycznie parlamentarzystą i dysponuje jednym głosem podczas głosowań. Parlament obraduje nieregularnie i na zmianę w obu ratuszach miejskich dzielnic Słub i Furt.

Jeżeli chcesz uczestniczyć i otrzymać informacje o następnych posiedzeniach, możesz się w[isać do naszej listy mailingowej.