Garten | Ogród

 

Ihr eigener Garten, kostenlos | Twój własny ogródek, za darmo

Ihr eigener Garten, kostenlos
Hätten Sie gerne Ihr eigenes Stückchen Land auf unserem „Brückenplatz | Plac Mostowy“, um dort nach Kräuter, Gemüse oder Blumen anzupflanzen? Dann kommen Sie am Donnerstag, den 08. Juni um 17:00 Uhr zu uns, um sich unverbindlich zu informieren oder Ihr Land in Empfang zu nehmen.

Your own garden for free
Would you like to get your own little piece of land on our „Brückenplatz | Plac Mostowy“ to grow your own herbs, vegetables and flowers? Please come to meet with us at 5pm on Thursday, 08.06.2017 and claim your land.

Twój własny ogródek, za darmo
Czy chciałabyś/chciałbyś posiąść mały kawałek ziemi na „Placu Mostowym | Brückenplatz”, aby uprawiać własne zioła, warzywa i kwiaty? Zapraszamy na spotkanie w czwartek, 8 czerwca, o godzinie 17:00, gdzie będziecie mogli zacząć przygodę z ogrodem.

Anna Aniśko, Michael Kurzwelly
kontakt: 0049 171 2668747, 0048 794 407436

Popołudnie ogrodniczo-muzyczne / Garten- und Musik Nachmittag

Program|m:
16:00 – Warsztaty mozaiki | Mosaikworkshop – Joanna Hanć
Będziemy tworzyć mozaiki kafelkowe z pomocą doświadczonej artystki | unter fachlicher Anleitungen können aus alten Fliesen eigene Mosaike gemacht werden
17:00 – Warsztaty ogrodnicze | Gartenworkshop – Anna Anisko
Podczas warszatów dowiemy się jakie i jak sadzić rośliny w oczku wodnym | im Rahmen des Workshops können wir lernen, was für Pflanzen in einen Teich passen.
Chętni będą mogli także otrzymać skrawek ogrodu do nieodpłatnego użytkowania. | Wer möchte, kann auch kostenlos ein eigenes Stück Garten zur Nutzung bekommen.
19:00 – Vladimir Dvornikow
Koncert piosenki rosyjskiej | Konzert mit russischen Liedern
od | ab 18:00 – Możliwość grillowania – należy przynieść własne produkty i napoje | Möglichkeit zu Grillen – bitte eigenes Grillgut und getränke mitbringen

Jesień w ogrodzie – Permakultur I a – Herbst im Garten

Permakultura – gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych.

Permakultur ist ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden nachhaltigen und naturnahen Kreisläufen zielt. Ursprünglich für die Landwirtschaftwirtschaft entwickelt, ist sie inzwischen ein Denkprinzip, das auch Bereiche Landschaftsplanung und die Gestaltung sozialer Infrastrukturen umfasst Grundprinzip ist ein ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Wirtschaften mit allen Ressourcen

Program spotkania I Workshop Programm
17:15 – Wykład w Cafe BlaBla I Vortrag im Cafe BlaBla
18:00 – Wizyta w ogrodzie I Garten Besichtigung
18:30 – Pogaduszki o ogrodzie przy ciastku i kawie I Tee- und Kaffee Reden

Prowadzi I Leiterin – Katja Sonnig und/ i Anna Aniśko

Sisterhood – gärtnern | ogrodnictwo

Stowarzyszenie Słubfurt i pracownia Aniśko Architektura Krajobrazu zapraszają kobiety ze Słubic, Frankfurtu nad Odrą i okolic do wzięcia udziału w projekcie zatytułowanym Sisterhood, którego celem jest umożliwienie grupie kobiet urządządzenie własnego ogrodu kwietnego odzwierciedlającego ich marzenia, pragnienia i aspiracje. W naszej grupie znajdą się kobiety w różnym wieku, pochodzące z różnych krajów i kultur oraz mówiące różnymi językami. Poprzez wspólną pracę w ogrodzie wytworzą się wśród nich nowe więzi i sposoby komunikowania. Razem zbudujemy metaforyczną i fizyczną przestrzeń, w której kobiety będą się czuły bezpiecznie i będą chętnie spędzały czas zajmując się kwiatami. Będzie to znakomita okazja do poznania nie tylko nowych kwiatów ale też nowych osób pasjonujących się ogrodami. Zainteresowane osoby zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne naPlac Mostowy.

Der Verein Słubfurt und die Aniśko-Landschaftsarchitekten laden herzlich Frauen aus Słubice, Frankfurt (Oder) und Umgebung zur Teilnahme an dem Projekt Sisterhood ein. Ziel ist es, der Gruppe von Frauen zu ermöglichen, ihren eigenen Garten so anzulegen, wie sie ihn sich erträumen, ersehnen und erfinden. In unserer Gruppe finden sich Teilnehmerinnen verschiedener Länder und Kulturen wieder, die verschiedene Sprachen sprechen. Durch die gemeinsame Arbeit im Garten entstehen neue Beziehungen und Kommunikationsweisen zwischen den Teilnehmerinnen. Zusammen erschaffen wir einen metaphorischen und physischen Raum, in dem sich die Frauen sicher fühlen und ihre Zeit gerne den Blumen widmen. So lernen sie nicht nur neue Blumen kennen, sondern auch andere Menschen, mit denen sie ihre Leidenschaft für Blumen und Gärten teilen können. Interessierte laden wir zu einem ersten organisatorischen Treffen auf den Brückenplatz ein.