Workshop Boundary posts Grenzpfähle Słupy graniczne

WORKSHOP
Boundary posts | Grenzpfähle | Słupy graniczne

Montag | Poniedziałek 05.- Piątek | Freitag 09.09.
15:00 – 19:00

To place a fence does not seem to be very interesting, but with Karl Witzleben it will become a kind of artistic adventure.
We will professionalize the provisoric fence seperating us from the old school yard by placing wooden bars and then we will paint them in the colors of boundary posts worldwide…

Einen Zaun zu setzen scheint keine sehr interessante Tätigkeit zu sein, aber mit Karl Witzleben wird es zu einer Art künstlerischem Abenteuer.
Wir wollen den provisorischen Zaun, der uns vom alten Schulhof trennt, professionalisieren, indem wir Holzpfähle setzen, die wir anschließend in den Farben von Grenzpfählen weltweit bemalen…

Budowanie płotu nie wydaje się być bardzo atrakcyjnym zajęciem, ale z Karlem Witzleben zamienia się w artystyczną przygodę. Chcemy profesjonalizować płot, który nas oddzieli od dawnego podwórka szkoły. Wstawiamy słupy drewniane, których potem przemalujemy w barwach słupów granicznych na całym świecie…