Fairtrade in Nowa Amerika

(po polsku jedź na dół)

Vom 23.-25. September 2016 laden wir kleine Produzenten und Akteure aus der deutsch-polnischen Grenzregion ein, die im landwirtschaftlichen Bereich neue Wege ausprobieren, von Permakultur über solidarische Landwirtschaft bis hin zu einer Time Bank. Sie präsentieren sich mit ihren Versuchen, Ideen und Produkten der Öffentlichkeit in Frankfurt (Oder) im Rahmen der grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Idee „Słubfurt“. Die schweizer Agrarökonomin Fausta Borsani wird einen Vortrag und Workshop durchführen mit dem Titel „Zwischen Fairtrade und Profit – Wer sät, der erntet, oder doch nicht?“. Wir freuen uns auf Diskussionen, Austausch und Vernetzung.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erforderlich.

Workshop mit Fausta Borsani
Freitag 23. 9 . 2016, 17 – 19 Uhr

In diesem Workshop mit etwa 30 polnisch-deutschen TeilnehmerInnen werden wir uns fragen, was ist gerechter Handel (mit Lebensmitteln) in Nowa Amerika? Nowa Amerika, ist eine Wirklichkeitskonstruktion, die die deutsch-polnische Grenzregion beiderseits von Oder und Neiße zu einem gemeinsamen Raum umdeutet. (Siehe auch: http://www.nowa-amerika.eu/ )
Zuerst beschäftigen wir uns dafür mit der Frage, wer die Konsumentinnen und Konsumenten in dieser Region sind. Wie leben diese KonsumentInnen und vor allem, was wollen sie essen? Wie wollen sie einkaufen, welche Landschaft wollen sie sehen? Wie wollen sie einkaufen?
Danach gehen wir den Themenkomplex der Produktion an: wer soll wo Lebensmittel produzieren? Zu welchem Preis? Welche Vertriebskanäle können genutzt werden, welche müssen neu erfunden werden?
In welcher Art und Weise bestimmen die unterschiedlichen Lebensbedingungen auf deutscher und polnischer Seite unseren Markt und wie können wir damit umgehen?

Mehr über Fausta Borsani:
http://faustaborsani.ch/de
http://www.fairtradeprofit.ch/

weiteres Programm:

Samstag, 24.09.
09:00 – Einlass „Faires Frühstück“
09:30 – „Faires Frühstück“
10:15 – Vortrag von Fausta Borsani mit anschließender Diskussion
12:30 – 18:00 Fair Trade Akteure präsentieren sich mit ihren Ideen und Produkten
15:00 – Mittagessen für Teilnehmer

Sonntag, 25.09.
09:30 – Interreligiöser Erntedankgottesdienst

Veranstaltungsort:
ehem. Turnhalle Carl-Philipp-Emmanuel-Bach-Straße, Frankfurt (Oder)
„Brückenplatz | Plac Mostowy – reloaded“

Partner:
Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV) e. V.
Veranstalter (und Anmeldung):

Słubfurt e.V.
Michael Kurzwelly
Güldendorfer Straße 13
15230 Frankfurt (O)

0049-171-2668747
0048-794-407436
arttrans@arttrans.de

Förderung:
Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung

_————————-————————–——————

W dniach 23-25 września 2016 roku zapraszamy działaczy i małych producentów z regionu polsko-niemieckiego pogranicza, którzy próbują poszukiwać nowych rozwiązań w przestrzeni rolnictwa. Od permakultury (projektowania ekologicznego), poprzez solidarną gospodarkę rolną, aż po „bank czasu”. Zaprezentują swoje doświadczenia, pomysły i produkty publiczności we Frankfurcie nad Odrą w ramach ponadgranicznej idei polsko-niemieckiego dwumiasta Słubfurt. Szwajcarska agroekonomistka Fausta Borsani przeprowadzi warsztaty i wykład pod tytułem „Między sprawiedliwym handlem a zyskiem. Czy ten kto sieje zbiera, czy też nie?” Odbędą się panele dyskusyjne, warsztaty i rozmowy.
Udział w giełdzie jest bezpłatny. Wymagane są wcześniejsze zgłoszenia (adres poniżej)

Warsztaty z Faustą Borsani
Piatek,23 września , 17:00-19:00

Podczas warsztatów około 30 polskich i niemieckich uczestników spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla nich sprawiedliwy handel (głównie żywnością) w Nowej Americe. Nowa Amerika jest konstrukcją rzeczywistości, która tworzy nową wspólną przestrzeń na polsko-niemieckim pograniczu, po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej
(Więcej na: http://www.nowa-amerika.eu/ )

Wpierw poszukamy odpowiedzi na pytania: Kim są konsumenci w tym regionie? Jak żyją, a przede wszystkim co chcą spożywać? Jak chcą robić zakupy? Jakie krajobrazy chcą oglądać? Jak chcą kupować?

Następnie zajmiemy się kompleksowo tematem produkcji: Kto powinien produkować żywność i gdzie? Za jaką cenę? Jakie są istniejące kanały dystrybucji? Czy można je wykorzystać, a może należy zbudować nowe? Czy, i jeśli tak to w jaki sposób, możemy wspólnie zdefiniować nasz wspólny rynek, uwzględniając różne warunki życia po polskiej i niemieckiej stronie?

Celem warsztatów jest giełda pomysłów
Więcej informacji o Fauscie Borsani:
http://faustaborsani.ch/de
http://www.fairtradeprofit.ch/

Sobota, 24.09.
09:00 – Przygotowanie „Sprawiedliwego śniadania“
09:30 – „Sprawiedliwe śniadanie“
10:15 – Wykład Fausty Borsani i dyskusja
12:30 – 18:00 Prezentacja pomysłów i produktów przez uczestników giełdy sprawiedliwego handlu
15:00 – Obiad dla uczestników

Niedziela, 25.09.
09:30 – Ekumeniczna msza dożynkowa

Miejsce:
Dawna hala sportowa przy ulicy Carl-Philipp-Emmanuel-Bach-Straße, Frankfurt nad Odrą
„Brückenplatz 2.0| Plac Mostowy 2.0“
Partner:
Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV) e. V.
Organizacja (i zgłoszenia):

Słubfurt e.V.
Michael Kurzwelly
Güldendorfer Straße 13
15230 Frankfurt (O)

0049-171-2668747
0048-794-407436
arttrans@arttrans.de

Instytucja wspierająca:
Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung
Brandenburska Centrala Oświaty Politycznej