Dom nomadycznego dialogu | Haus des nomadischen Dialogs

Als erster Workshop von AKTYWATOR wurde ein nomadisches Zelt gebaut, das den Sommer über als Sitz des „Słubfurter Parlamentes“ dienen wird mit unterschiedlichen Veranstaltungen. Dabei wird sofort jeder zum Parlamentarier erklärt, der seinen „Sitz“ selber in Form einer Stuhlspende mitbringt. Der Stuhl darf alt und vom Leben gezeichnet sein.

Sezon zainaugurowały warsztaty budowy mongolskiej jurty, która służyć będzie przez całe lato jako miejsce spotkań oraz różnorodnych imprez „Parlamentu Słubfurtu”. Przyznajemy możliwość uczestnictwa w posiedzeniach i głosowania wszystkim chętnym, którzy przyniosą własny „stołek” i podarują go Parlamentowi. Może to być mebel jak najbardziej nagryziony zębem czasu i naznaczony życiem.

Zajęcia praktyczno-teoretyczne, podczas których postawimy mongolską jurtę | Ein praktisch-theoretischer Kurs, bei dem eine mongolische Jurte entsteht.

Warsztaty „Dom nomadycznego dialogu“ odwołują się do współczesnego dynamizmu. Życie w ruchu jest praktyką stosowaną od tysięcy lat, której nieodzowną częścią było tworzenie lekkich, przenośnych domów nieposiadających fundamentów. Budowa domu plemion mongolskich to wspaniała droga do zrozumienia życiodajnego ruchu.
Der Workshop „Haus eines nomadischen Dialoges beschäftigt sich mit einer zeizgenössischen Dynamik. Ein Leben in ständiger Bewegung wird seit tausenden Jahren praktiziert. Dazu gehörte der Bau von leichten tragbaren Bauten, die kein Fundament benötigen. Der Bau einer Behausung mongolischer Stämme soll zum Verstehen nomadischen Lebens beitragen.

Budowa jurty może być doskonałą okazją do nawiązania dialogu międzypokoleniowego. Podczas czterodniowych warsztatów spróbujemy przedstawić tradycyjne techniki łączenia elementów drewnianych.
Der Bau einer Jurte ist eine ideale Gelegenheit, um einen Dialog zwischen den Generationen anzuregen.
Wir bringen Euch bei, wie man auf traditionelle Art und Weise Holzelemente miteinander verbindet.

Po warsztatach pozostanie nomadyczny dom, który może się stać miejscem wielu różnych aktywności społecznych.
Das Ergebnis des Workshops ist ein nomadisches Haus, das uns über den ganzen Sommer als Ort für verschiedene bürgergesellschaftliche Aktivitäten dienen wird.

Autor workshop: Szymon Mizera