Ideea

20 Konzerte, 9 Workshops und vieles mehr

Von Mitte Mai bis Ende August finden an jedem der 3 Orte 20 Konzerte von debütierenden Musikern/Bands statt. Hinzu kommen 9 künstlerische Workshops. Die Teilnahme wird kostenlos sein.

Im Herzen der Stadt Słubfurt, direkt an der Stadtbrücke über die Odera gelegen, befindet sich eine Freifläche, der „Brückenplatz | Plac Mostowy“, den die Stadt Słubfurt 2012 begann, in einen bürgergesellschaftlichen Aktivplatz zu verwandeln (dafür erhielt Słubfurt 2013 den Partizipationspreis des Wettbewerbs „Aktivplätze – fertig, los!“ des Landes Brandenburg). 2013-2014 konnten wir den Platz mit dem Preisgeld, mit städtischer Unterstützung und durch eine Förderung des Fonds Soziokultur weiterentwickeln.

Dabei entwickelten sich auch Kontakte zu anderen, ähnlichen Initiativen in Polen und der Slowakei.

Das Projekt RAUMAKTIVATOR für die Kultur, Kultur für den Raum– ist ein transnationales Netzwerk von den drei unten genannten bürgergesellschaftlichen interdisziplinären Kulturprojekten im öffentlichen Raum.

Es geht uns um Intensivierung und soziale Teilhabe an Kultur und Kunst, mit Aktivitäten in den Bereichen Bildung und Integration über Generationen und soziale Trennlinien hinweg, mit einem Schwerpunkt auf Aktionen im öffentlichen Stadtraum.

Es geht aber auch um einen intensiven Erfahrungsaustausch zu wichtigen Fragen unter den Partnern, der dokumentiert und veröffentlicht wird: Wie können die Menschen vor Ort aktiviert werden? Wie kann sich ein Verantwortungsgefühl für den eigenen Stadtraum entwickeln? Welche Finanzierungsstrategien haben wir? Wie können wir junge Kulturschaffende unterstützen und ihnen Mut machen, sich auszuprobieren?

Alle 3 Teilnehmer sind „Brutstätten“ für bürgergesellschaftliche Energie und wollen auch konkret diese Energie zwischen den 3 Orten zirkulieren lassen.

20 koncertów, 9 warsztatów i wiele, wiele więcej

Od połowy maja do końca sierpnia w każdym z trójki miast odbędzie się po 20 koncertów debiutujących muzyków/zespołów. Ponadto zorganizowanych zostanie 9 warsztatów artystycznych. Udział w tych wydarzeniach będzie bezpłatny.

W sercu Słubfurtu, nad samym mostem odrzańskim znajduje się wolny plac nazwany przez mieszkańców „Brückenplatz | plac Mostowy”, który miasto Słubfurt zaczęło w 2012 roku przekształcać w plac aktywności społecznej (za co otrzymało w 2013 roku nagrodę partycypacyjną w konkursie „Aktivplätze – fertig, los!” kraju związkowego Brandenburgia). W latach 2013-2014 dzięki sumie otrzymanej tytułem tej nagrody, wsparciu ze strony miasta oraz dotacji od Fonds Soziokultur mogliśmy dalej rozwinąć ideę i funkcjonalność placu.

W procesie tym nawiązaliśmy kontakty z podobnymi inicjatywami w Polsce i na Słowacji.

Projekt AKTYWATOR przestrzeni dla kultury, kultury dla przestrzeni” jest trójnarodową siecią wymienionych poniżej obywatelskich projektów wsparcia kultury w przestrzeni publicznej.

Naszym celem jest intensyfikacja doznań kulturalnych i artystycznych oraz wzmocnienie udziału w nich poprzez działania na obszarze kształcenia i integracji ponad pokoleniami i podziałami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem akcji w miejskiej przestrzeni publicznej.

Ważnym celem pozostaje również przeprowadzenie, dokumentacja i publikacja procesu wymiany ważnych doświadczeń między partnerami w sprawach takich jak: W jaki sposób aktywować na co dzień swoją lokalną społeczność miejską? Jak krzewić poczucie odpowiedzialności za własne miejskie otoczenie? Jakie istnieją strategie finansowania takich przedsięwzięć? W jaki sposób wspierać młodych twórców i dodawać im odwagi do próbowania nowych rozwiązań?

Cała trójka uczestników pełni rolę źródeł skupiających społeczną i obywatelską energię, dążących do powstania jej stałego obiegu między ich miastami.

kontenerArt

Poznań, PL

www.kontenerart.pl

Brückenplatz | Plac Mostowy

Słubfurt, NA (Nowa Amerika)

www.slubfurt.net

HidePark

Nitra, SK

www.hidepark.sk