Słubfurt Parlament – 2016.02

Tagesordnung | Porządek dnia:
brückenplatz | plac mostowy – RELOADED

1. Vorstellung der Ergebnisse vom 27.02., Ankündigungen | prezentacja wyników z 27.02., ogłoszenia
2. Auswahl einzelner Themen | wybór poszczególnych tematów
(in Arbeitsgruppen | w grupach roboczych)
3. Präsentation der Arbeitsgruppen| Prezentacja grup roboczych

Bringt interessierte Freunde und Bekannte mit | przywieście zainteresowanych przyjaciół i znajomych