Słubfurt Parlament – 2016.01

Tagesordnung | Porządek dnia:
brückenplatz | plac mostowy – RELOADED

1. Umzug besprechen | omówić przeprowadzkę
2. Sammeln von Ideen für den neuen Platz und die Turnhalle | Zbieranie pomysłów dla nowego placu i salę sportową
(in Arbeitsgruppen | w grupach roboczych)
3. Präsentation der Ideen | Prezentacja pomysłów

Bringt interessierte Freunde und Bekannte mit | przywieście zainteresowanych przyjaciół i znajomych