Asyl in Słubfurt

Themen | Tematy | Topics:

Das ideale Asylrecht für Słubfurt | Idealne prawo azylu w Słubfurcie | The ideal law for asylum in Słubfurt

Zusammenleben in Słubfurt | Wspólne życie w Słubfurcie | Living together in Słubfurt

Die Zukunft des Brückenplatzes | Przyszłośc Placu Mostowego | The future of the Bridge Square

Das „Słubfurt Parlament“ trifft sich immer dann, wenn es wichtige Themen zu besprechen gibt zur Entwicklung des gemeinsamen deutsch-polnischen Stadtraumes von Słubfurt. Wer kommt, ist Parlamentarier und hat eine Stimme.

Parlament Słubfurtu obraduje zawsze wtedy, gdy trzeba omówić ważne sprawy związane z rozwojem wspólnej przestrzeni miejskiej polskoniemieckiego miasta Słubfurt. Każdy, kto pojawi się na obradach, staje się automatycznie parlamentarzystą i dysponuje jednym głosem podczas głosowań.

The „Słubfurt Parlament“ comes together when we feel the need to discuss about the development of our polish-german city of Słubfurt. Everybody who participates in the meeting automatically becomes a member of our parliament with the right to vote.

AZYLUM in Słubfurt (DE)
Das „Słubfurt Parlament“ trifft sich immer dann, wenn es wichtige Themen zu besprechen gibt zur Entwicklung
des gemeinsamen deutsch-polnischen Stadtraumes von Słubfurt. Wer kommt, ist Parlamentarier und hat eine Stimme.

AZYLUM in Słubfurt (EN)
The „Słubfurt Parlament“ comes together when we feel the need to discuss about the development of our polish-german city of Słubfurt.
Everybody who participates in the meeting automatically becomes a member of our parliament with the right to vote.