Popołudnie ogrodniczo-muzyczne / Garten- und Musik Nachmittag

14 sierpnia w godzinach 16:00-20:00
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße, 15230 Frankfurt (Oder), Deutschland

Program|m:
16:00 – Warsztaty mozaiki | Mosaikworkshop – Joanna Hanć
Będziemy tworzyć mozaiki kafelkowe z pomocą doświadczonej artystki | unter fachlicher Anleitungen können aus alten Fliesen eigene Mosaike gemacht werden17:00 – Warsztaty ogrodnicze | Gartenworkshop – Anna Anisko
Podczas warszatów dowiemy się jakie i jak sadzić rośliny w oczku wodnym | im Rahmen des Workshops können wir lernen, was für Pflanzen in einen Teich passen.
Chętni będą mogli także otrzymać skrawek ogrodu do nieodpłatnego użytkowania. | Wer möchte, kann auch kostenlos ein eigenes Stück Garten zur Nutzung bekommen.

19:00 – Vladimir Dvornikow
Koncert piosenki rosyjskiej | Konzert mit russischen Liedern

od | ab 18:00
Możliwość grillowania – należy przynieść własne produkty i napoje | Möglichkeit zu Grillen – bitte eigenes Grillgut und getränke mitbringen

Wstęp wolny I Eintritt frei

700 km na 700 lat Drezdenka/ 700 km – 700 Jahre Drezdenko (Driesen)

Program PL: (Deutsche Version unten)

Sobota 05 sierpnia
8:00 – Start: McDonalds FF(O), Przejazd rowerami do Kostrzyna
Przejazd PKP Kostrzyn – Drezdenko
14:00 – Start na trasę 40 km
Wieczorne spotkanie uczestników sztafety
Nocleg

Niedziela 06 sierpnia
10:00 – Start na trasę 20 km (możliwe wydłużenie)
14:30 (lub 16:00) – wyjazd z Drezdenka – ustalimy na miejscu
Przejazd PKP do Kostrzyna
Powrót na trasie – Kostrzyn – FF(O)
(mehr …)

Piknik Rodzinny I Familien-Picknick

So. | Nie. 16.07.2017, 10:00-17:30
Słubfurt,Brückenplatz|PlacMostowy2.0
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße15230 Frankfurt (Oder)

W niedzielę 16 lipca zapraszamy wszystkich mieszkańców Słubfurtu na piknik rodzinny na Placu Mostowym​

Start od godz. 10:00

W programie

– warsztaty przygotowania torebek smakołyków dla pierwszoklasistów – prowadzi Thomas Klaehn

– warsztaty ogrodnicze – prowadzi Anna Aniśko

– warsztaty mozaiki – prowadzi Joanna Hanć

Ponadto: mozliwość gry w koszykówkę i  piłkę nożna w hali sportowej, wypoczynek na leżakach pod parasolami,kapiel w minibasenach dla najmłodszych, gra w boule, gra w szachy w wersji maxi,

Rozpalimy też grille aby każdy mógł przygotować potrawy z przyniesionych prszez siebie produktów !

Bedzie również mozliwość wykonania drobnych prac na rzecz Słubfurtu, za wynagrodzenie  w słubfurckiej walucie, dzięki której będzie można zrobić zakupy w naszym sklepie ZeitBankCzasu Shop

Wstęp bezpłatny. Jedzenie i napoje należy przynieść ze sobą

In kurze Info in Deutsch

Zuckerfest | ZeitBankCzasu Shop

Montag | Poniedziałek, 26.06.2017, 15:00 – 20:00

Seit März 2016 befindet sich auf dem Hortgelände mit Turnhalle der ehemaligen Grundschule Mitte an der Bischofstraße der „Brückenplatz | Plac Mostowy“. Dabei handelt es sich um einen offenen Kultur- und Begegnungsort, der von Bürgerinnen und Bürgern selbst gestaltet wird.
Od marca 2016 roku znajduje się na terenie dawnej szkoły podstawowej między ratuszem i Odrą nasz „Brückenplatz | Plac Mostowy“. Jest to otwarte miejsce kultury i spotkań, który jest tworzony przez samych mieszkańców Frankfurtu i Słubic.

Am Montag laden die Organisatoren zu einer vielseitigen Veranstaltung ein. Ab 15:00 können Jung und Alt an Wandmalerei probieren, aus Kacheln und Scherben Mosaike herstellen oder Gärtnern. Alle drei Workshops dienen dazu, den Brückenplatz weiter gemeinsam kreativ zu gestalten. Wer mitmacht, der kann je nach eingebrachter Zeit „Studzina“ oder „Minutyn“ verdienen, um dann anschließend damit im Laden der „ZeitBankCzasu“ Einkäufe zu tätigen. Der Laden wird um 17:00 feierlich eröffnet.

(mehr …)

Dein Garten | Twój ogród | Your garden

Ihr eigener Garten, kostenlos | Your own garden for free | Twój własny ogródek, za darmo
08.06.2017, 17:00
Brückenplatz | Plac Mostowy
Carl-Philip-Emanuel-Bach-Straße, Frankfurt (Oder)

Hätten Sie gerne Ihr eigenes Stückchen Land auf unserem „Brückenplatz | Plac Mostowy“, um dort nach Kräuter, Gemüse oder Blumen anzupflanzen?
Dann kommen Sie am Donnerstag, den 08. Juni um 17:00 Uhr zu uns, um sich unverbindlich zu informieren oder Ihr Land in Empfang zu nehmen.

Would you like to get your own little piece of land on our „Brückenplatz | Plac Mostowy“ to grow your own herbs, vegetables and flowers?
Please come to meet with us at 5pm on Thursday, 08.06.2017 and claim your land.

Czy chciałabyś/chciałbyś posiąść mały kawałek ziemi na „Placu Mostowym | Brückenplatz”, aby uprawiać własne zioła, warzywa i kwiaty?
Zapraszamy na spotkanie w czwartek, 8 czerwca, o godzinie 17:00, gdzie będziecie mogli zacząć przygodę z ogrodem.

Michael Kurzwelly
kontakt: 0049 171 2668747, 0048 794 407436
arttrans@arttrans.de

Słubfurcki Piknik Sąsiedzki | Słubfurter Nachbarschafts-Picknick

Sa. | Sob. 20.05.2016, 11:00-22:00
Słubfurt, Brückenplatz | Plac Mostowy 2.0
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 15230 Frankfurt (Oder)

Nomadischer Garten – die fliegende Nowa Amerika Uniwersytät
Ein Projekt zur Untersuchung und Beförderung von gemeinsamer Bürgergesellschaft in der deutsch-polnischen Grenzregion

Ogród Nomadyczny jako „latający“ Nowa Amerika Uniwersytät
Projekt badania i wspierania wspólnego społeczeństwa obywatelskiego na terenie pogranicza polsko-niemieckiego

Das Projekt „nomadischer Garten“ macht es sich zum Ziel, einerseits die kulturellen Bedürfnisse und Wünsche der Einwohner von Nowa Amerika zu erforschen, und andererseits neue Nowo-Amerikaner zu rekrutieren, die sich den gesellschaftlichen und kulturellen Aktivitäten unseres Netzwerkes gerne anschließen möchten. Der „nomadische Garten“ ist als Metapher zu verstehen: unsere deutsch-polnische Grenzregion ist unser Garten, den wir gemeinsam pflegen wollen. Der „nomadische Garten“ ist ein wandernder Garten. Für gewöhnlich sind Gärten auf Dauer mit einem konkreten Ort verbunden – dort entstehen sie, dort blühen sie auf und dort sterben sie irgendwann. Der „nomadische Garten“ hingegen taucht nur für einen Tag an unerwarteten Orten auf, an Orten, an denen die Menschen im Alltag keinen Zugang zum Garten haben, keine Gärten besuchen und nicht an der Kultur der Gärten teilhaben. (mehr …)

Wandmalerei „Weltkulturen“ | Malarstwo ścienne „Kultury świata”

18.05.2017 (czwartek | donnerstag), 17:00 – 19:30
Plac Mostowy | Brückenplatz 2.0 * Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße * 15230 Frankfurt (Oder)

In fast allen Kulturen der Welt gab es unterschiedliche traditionelle Muster, Formen, Linien und Farben, nach denen gemalt wurde. Diese Traditionen sind uns in den Städten oft verloren gegangen, obwohl sie teilweise im modernen Graffiti wieder auftauchen.
Niemal każda kultura świat posługuje się własnymi wzorami, formami, liniami i wypełnia je różnymi barwami. Wiele z tych tradycji odeszło w zapomnienie, część powróciła w formie nowoczesnego malarstwa graffiti.

Nach einer Einführung mit Beispielen zu unterschiedlichen Formen, wie sie z.B. in den keltischen Knotenmustern oder
in der wunderbaren Malerei auf dörflichen Lehmhäusern in Mali existieren, werden die Teilnehmer Skizzen anfertigen, die sie anschließend an der Außenwand der Turnhalle, aber auch in den Fluren, der Toilette, im Cafe BlaBla und möglicherweise auch in der Turnhalle umsetzen.
Po zapoznaniu się z przykładami różnych form, np. celtyckie wzory węzłowe czy kolorowe malarstwo na glinianych wiejskich domach z Mali, uczestnicy naszkicują wzory, które zostaną przeniesione na ściany zewnętrzne hali sportowej oraz ściany w pomieszczeniach wewnętrznych.

Nach und nach gestaltet sie alle im Innen- und Außenraum zur Verfügung stehenden Wände. So entsteht eine interkulturelle Künstlergruppe, die sich der visuellen Gestaltung des Brückenplatzes annimmt. Geleitet wird sie vom Künstler Michael Kurzwelly
Stopniowo zostaną pomalowane wszystkie ściany. Powstanie grupa artystyczna zajmująca się wizualizacją Placu Mostowego. Warsztaty poprowadzi artysta Michael Kurzwelly

uczestnictwo bezpłatne | teilnahme kostenfrei

weitere veranstaltungen findet ihr hier | więcej wydarzeń znajdziecie tu:
https://teamup.com/ksb81d976f7b73cf91

Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“

Sisterhood – gärtnern | ogrodnictwo

15.05..2017 (poniedziałek | montag), 16:00 – 19:30
Plac Mostowy | Brückenplatz 2.0     Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße  15230 Frankfurt (Oder)Stowarzyszenie Słubfurt i pracownia Aniśko Architektura Krajobrazu zapraszają kobiety ze Słubic, Frankfurtu nad Odrą i okolic do wzięcia udziału w projekcie zatytułowanym Sisterhood, którego celem jest umożliwienie grupie kobiet urządządzenie własnego ogrodu kwietnego odzwierciedlającego ich marzenia, pragnienia i aspiracje.
Der Verein Słubfurt und die Aniśko-Landschaftsarchitekten laden herzlich Frauen aus Słubice, Frankfurt (Oder) und Umgebung zur Teilnahme an dem Projekt Sisterhood ein. Ziel ist es, der Gruppe von Frauen zu ermöglichen, ihren eigenen Garten so anzulegen, wie sie ihn sich erträumen, ersehnen und erfinden. In unserer Gruppe finden sich Teilnehmerinnen verschiedener Länder und Kulturen wieder, die verschiedene Sprachen sprechen.

W naszej grupie znajdą się kobiety w różnym wieku, pochodzące z różnych krajów i kultur oraz mówiące różnymi językami. Poprzez wspólną pracę w ogrodzie wytworzą się wśród nich nowe więzi i sposoby komunikowania. Razem zbudujemy metaforyczną i fizyczną przestrzeń, w której kobiety będą się czuły bezpiecznie i będą chętnie spędzały czas zajmując się kwiatami. Będzie to znakomita okazja do poznania nie tylko nowych kwiatów ale też nowych osób pasjonujących się ogrodami. Zainteresowane osoby zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne na Plac Mostowy.
Durch die gemeinsame Arbeit im Garten entstehen neue Beziehungen und Kommunikationsweisen zwischen den Teilnehmerinnen. Zusammen erschaffen wir einen metaphorischen und physischen Raum, in dem sich die Frauen sicher fühlen und ihre Zeit gerne den Blumen widmen. So lernen sie nicht nur neue Blumen kennen, sondern auch andere Menschen, mit denen sie ihre Leidenschaft für Blumen und Gärten teilen können. Interessierte laden wir zu einem ersten organisatorischen Treffen auf den Brückenplatz ein.

uczestnictwo bezpłatne | teilnahme kostenfrei

weitere veranstaltungen findet ihr hier | więcej wydarzeń znajdziecie tu:
https://teamup.com/ksb81d976f7b73cf91

Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“

Integrativer Tanzkurs / Integracyjny kurs tańca

Środy / Mittwochs  17:00-18:00             brückenplatz | plac mostowy 2.0         Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße

TWK Słubice we współpracy ze stow. Lebuser Ziemia i Słubfurt e.V. zaprasza na integracyjny kurs tańca. Kurs otwarty jest dla wszystkich. Bez względu na wiek. Szczegółnie zachęcamy mieszkańców naszego dwumiatsa poruszających się na wózkach i osoby, które nie mają dużego doświadczenia w tańcu.

Der Verein TWK Słubice und die beiden Vereine Lebuser Ziemia und Słubfurt e.V. laden Sie herzlich ein. Der Kurs ist offen für jeden,ohne Altersbegrenzungen.Besonders möchten wir den Kurs den Słubfurtern ans Herz legen, die sich im Rollstuhl vorwärts bewegen, sowie diejenigen, die noch keine Erfahrungen im Partnertanz haben.

Hala sportowa we Frankfurcie (przy Muzeum Viadrina) BrückenPlatz I Plac Mostowy 2.0 (w nawigacji najlepiej wpisać: Museum Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy) Udział w kursie jest BEZPŁATNY.
Więcej informacji: Adam Poholski, 502 016 114, twkslubice@jumelages.org.pl

Weitere Informationen: Adam Poholski, +48502 016 114, 0160 992 85 291; twkslubice@jumelages.org.pl

Neujahrsempfang | SpotkaniNeujahrsempfang | Spotkanie Noworocznee Noworoczne

08.02.2017 | 18:00 – 20:00
brückenplatz | plac mostowy 2.0
carl-philipp-emanuel-bach-straße

was war | co było 2016, was sein wird | co będzie 2017

präsentation studentischer projekte | prezentacja projektów studenckich

live-musik aus afghanistan und anderswo | muzyka na żywo z afganistanu i innych miejsc

to jest miejsce na twoje wizje na rok 2017 | hier ist platz für deine vision für 2017

eintritt frei | wstęp wolny

Organizatorzy | Veranstalter | Organizer:

Słubfurt e.V. –www.slubfurt.net
Stowarzyszenie Lebuser Ziemia
in Kooperation mit StudentInnen der Europa-Universität Viadrina | we współpracy ze studentami Europejskiego Uniwersytetu Viadrina