20 Jahre Słubfurt | 20 lat Słubfurtu

21.01.2019

14:00 – 17:00 – Stadtführung durch Słubfurt | Oprowadzenie po Słubfurcie (Start: Platz vor Kaufland | Plac przed Kauflandem)

17:00 – Empfang | Przyjęcie, Ort | Miejsce: SMOK – Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, „Prowincja“Referent: Olya Kostyrko (Studentin, Kijew, Ukraina)

18:30 – Film „Czarnobóg“ (Schwarzgott), Regie | Reżyseria: Grzegorz Paprzycki, 30 min.

19:00 – Diskussjon: Nationalismen in Europa | Nacjonalizmy w Europie ze zaproszonymi referentami | mit eingeladenen Referenten:Bogdan Twardochleb (Kurier Szczeciński, Szczecin), Uwe Rada (taz, Berlin), Grzegorz Paprzycki (reżyser filmu | Filmregisseur)

potem otwarty wieczór | danach offener Abend

Słubfurt wird 2019 zwanzig Jahre alt. Aus diesem Anlass haben wir uns zusammen mit unserem Partner Stowarzyszenie Officyna aus Szczecin (Organisator des Szczecin European Film Festival) ein besonderes Programm ausgedacht.
W 2019 r. Słubfurt kończy 20 lat. Z tej okazji wymyśleliśmy razem z naszym partnerem Stowarzyszenie Officyna ze Szczecina (Organizatorem Szczecin European Film Festival) szczególny program.

Presseinformation
Informacja prasowa

im Rahmen des Projektes | w ramach:Transgraniczna Sieć Nowych Mediów ’18Grenzüberschreitendes Netzwerk für Neue Medien ’18
Organisatorzy:Stowarzyszenie OFFicyna, SzczecinSlubfurt e.V., Słubfurt | Nowa Amerika
——–
„Projekt Transgraniczna Sieć Nowych Mediów’18″ jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” .
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes „Grenzüberschreitendes Netzwerk für Neue Medien’18″ statt.“Grenzüberschreitendes Netzwerk für Neue Medien’18 wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion Pomerania).“

Herbstfest auf dem Brückenplatz | Święto Jesieni na Placu Mostowym

23.11.2018, 17:00 (piątek | freitag)
Herbstfest auf dem Brückenplatz | Święto Jesieni na Placu Mostowym
Bad Słubfurt Zdrój
Carl-Philip-Emanuel-Bach-Straße 11
15230 Frankfurt (Oder)

Die Kurort Słubfurt Kassa hat in vielen Workshops die heilende Kraft von Kunst und Kultur untersucht und stellt Ihnen die Ergebnisse vor…
Kurort Słubfurt Kassa badała w ramach wielu warsztatów leczącą siłę sztuki i kultury. Teraz chcemy wam przedstawić wyniki…

Verschenkemarkt | Wymienialnia, Ausstellung Basar | Wystawa o Bazarzy, Nowa Amerika Ausweise | Dowody osobisty Nowej Ameriki, ZeitBankCzasu, Ausstellung | Wystawa „Bad Słubfurt Zdrój“, Weihnachtsbasteln | Majsterkowanie świąteczne, Kunstausstellung | wystawa sztuki, Märchen auf Deutsch, Polnisch, Arabisch und Farsi  | Bajka po niemiecku po polsku po arabsku i po farsi, Kinderspiele | zabawy dla dzieci, selbstgemachte Musik | własnorcznie robiona muzyka, Theaterworkshop | Warsztaty Teatralny, Tanzworkshop | Warsztaty Tańca

Suppe | Zupa, Pierogi, Kekse | Ciasteczka, Herbaty | Tee

Es machen mit | biorą udział:
Motaz Alaetta, Meli Anders, Agnieszka Araszewska, Majeed Behzad, Frank Bretag, Maxime Buchta, Guilherme Lemes Emrich, Sergej Demidov, Richard Engbers,Tomasz Fedyszyn, Olaf Götze, IKI e.V., Kitoss, MTO – Märkisches Theater Oderland | Melanie Stein i Isabell Korda, Sascha Macht, Małgorzata Murao, Edouard Ndingdang, Heiderose Päch, Anna Panek-Kusz, Katrin Rautenberg, Bernd Schwarz, Santiago Cruz Bertoia Seijas, Charlotte Tsangueu, Mohammad Yonnes mit Sarah und Yassin….

Koordynacjon:
Michael Kurzwelly, Philip Murawski, Adam Poholski

Förderer | Sponsorzy:
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“
Bündnis für Brandenburg

www.kurort.slubfurt.net

Interkulturelle Woche 2018 I Tydzień wielokulturowy 2018

Brückenplatz | Plac Mostowy 2.0, Carl-Philip-Emanuel-Bach-Str. 11, 15230 Frankfurt (Oder) | Teilnahme kostenfrei | Wstęp wolny

Sonntag, Niedziela 23.09.

15:00 – 18:00 | „Der zerbrochene Krug“ nach Heinrich von Kleist | Frauentheatergruppe „Die Karawanserei“ aus Potsdam | Theaterstück und Workshop | Rozbity dzban wg Henryka von Kleista | Damska grupa teatralna „Die Karawanserei“ z Poczdamu | Spektakl i warsztaty teatralne

Montag | Poniedziałek, 24.09.

17:00 – 19:00 | Teezeremonien der Welt | Ostfriesland und Polen | Herbaty świata: Fryzja Wschodnia i Polska

15:00 – 18:00 | Repaircafe | Reparieren von Seelen und Sachen | naprawa duszy i rzeczy

Dienstag | Wtorek, 25.09.

17:00 – 19:00 | Teezeremonien der Welt | Afghanistan und Indien | Herbaty świata: Afganistan i  Indie

17:00 – 19:00 | Trommelworkshop | Warsztaty bębniarskie

19:00 – 21:00 | Fußballkollaborateure | jeder kann mitspielen | Akademia piłkarska na Placu Mostowym – każdy zagrać może

Mittwoch | Środa, 26.09.

17:00 – 19:00 | Teezeremonien der Welt | Kenia, Pakistan, Arabien | Herbaty świata: Kenia i Pakistan

15:00 – 18:00 | Repaircafe | Reparieren von Seelen und Sachen | naprawa duszy i rzeczy

17:00 – 18:00 | Interkulturelle Gartenführung | Międzynarodowy spacer ogrodniczy

Donnerstag | Czwartek, 27.09.

17:00 – 19:00 | Festmahl der Interkultur (nur nach Anmeldung) | Uczta w pięciu smakach (wymagana rejestracja)

Freitag | Piątek, 28.09.

13:30 – 14:30 | Muslimisches Freitagsgebet | Alle sind eingeladen, dem Gottesdienst beizuwohnen | Der Imam erzählt vom Islam | Piątkowa modlitwa muzułmańska | Kady może być obserwatorem/uczestnikiem | Wykład o islamie

17:00 – 19:00 | Teezeremonien der Welt | Iran und Tunesien | Herbaty świata: Iran i Tunezja

Samstag | Sobota, 29.09.

14:00 – 19:00 | Fest der Vielfalt I Święto różnorodności
Live-Auftritte mit Musikern und Tänzern aus: Afghanistan, Kamerun, Polen, Russland, Syrien, Ukraine, Weißrussland | 25 Vereine, Initiativen und Akteure präsentieren sich mit verschiedenen Attraktionen
Występy taneczne i muzyczne na żywo artystów z : Afganistanu, Kamerunu, Polski, Rosji, Syrii, Ukrainy i Białorusi. W namiotach zaprezentuje się 25 stowarzyszeń, inicjatyw i artystów.

Programm Interkulturelle Woche Program w języku niemieckim

Programm_Fest_der_Vielfalt

Słubfurt na Pol&Rock Festival Kostrzyn nad Odrą

nasze aktywności na festiwalu | unsere aktivitäten auf dem festival

2. – 4.07.18, 12:00 – 18:00
Mobilny Urząd Miasta Słubfurt | Mobile Stadtverwaltung von Słubfurt

3. – 4.07.18, 14:00 – 16:00
Radio Słubfurt – warsztat radiowy | Radioworkshop

3. – 4.07.18, 12:00 – 17:00
Fotografia – Luksografii | Fotografie-Luxographie
Warsztaty papiernicze | Workshop im Papierschöpfen

Pol&Rock Festival
Playground Europe – Create. Live. Enjoy.

 

 

 

Bad Słubfurt Zdrój

kulturKURORTkultury

Sztuka na receptę
Wyobraźmy sobie, że „Słubfurtcy“ lekarze swoim pacjentom wystawiają recepty na udział w warsztatach „leczenia przez sztukę“: malarskich, rękodzielniczych, bębniarskich, tanecznych, teatralnych itp. „Słubfurt” staje się znanym międzynarodowym uzdrowiskiem kulturalnym, tryskają źródła kreatywności a każdy staje się artystą.

Kunst auf Rezept
Stellen wir uns vor, dass die in „Słubfurt” ansässigen Ärzte ihren Patienten auch Rezepte für die Teilnahme an einem Malkurs, Trommelunterricht, Basteln, Tanzen, Theater und andere kreative Tätigkeiten verschreiben. „Słubfurt” wird zur international anerkannten Kurstadt, die kreativen Quellen sprudeln, jeder Mensch wird zum Künstler.

Model miasta zdrojowego
Naszym celem jest urzeczywistnienie tego pomysłu. W tym celu chcemy stworzyć katalog „warsztatów kulturalnych” leczniczych i profilaktycznych,  dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Chcemy nawiązać również wstępne kontakty z lekarzami aby namówić ich do przyłączenia się do eksperymentu.

Kurstadtmodell
Es geht uns darum, diese Idee modellhaft durchzuspielen und visuell erlebbar zu machen. Dazu wollen wir einen „Rezeptkatalog“ mit vor Ort durchführbaren „Kulturheilungen“ erstellen und gleichzeitig erste Kontakte zu Ärzten knüpfen, um sie zu überreden, probeweise an dem Experiment teilzunehmen.

Oferta lecznictwa kulturalnego
W ofercie mamy różnorodne warsztaty kulturalne…

Die Kulturheilangebote
Wir haben bereits verschiedene Kulturheilungen im Angebot:
Fotografie, Holzwerkstatt, Malerei, Tanzen, Trommeln, Schauspiel, Schreiben…

Udział w warsztatach jest bezpłatny! | Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei!

więcej… | mehr…

D-PL Konferenzja ZEITbankCZASU

sobota | samstag, 24.02.2017, 10:00 – 16:00
Collegium Polonicum, sala konferencyjna
ul. Kościuszki 1, PL-69-100 Słubice

Polsko-niemiecka konferencja na temat walut alternatywnych

W sobotę, 24 lutego, w Collegium Polonicum w Słubicach, odbędzie się jednodniowa konferencja na temat walut alternatywnych i banków czasu. Omówione zostaną zagadnienia praktycznej realizacji projektów walut regionalnych i ich zakresu działania.
Dr. Grzegorz Sobiecki z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie podzieli się wynikami badań, które przeprowadził w Polsce. Pani Kathrin Latsch z Monnety GmbH przedstawi kilka banków czasu w Niemczech, a Pani Julita Jakubowska będzie relacjonować praktykę jej banku „Bank Czasu – Bankiem życzliwości“ z Tczewa koło Gdańska.
Po prezentacjach uczestnicy zaproszeni zostaną do zaangażowania się w rozwój transgranicznego polsko-niemieckiego banku czasu. Powodem konferencji są trudności, które Stowarzyszenie Słubfurt e.V. napotyka w praktycznej realizacji lokalnego „ZeitBankCzasu“.

Wydarzenie jest wspierane ze środków euroregionalnych i będzie towarzyszyć studentom seminarium prowadzonym przez Michaela Kurzwelly’ego przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie. Uczestnictwo jest
bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatorów na adres:
buero@slubfurt.net

 


D-PL Konferenz zu alternativen Währungen

Am Samstag, den 24. Februar findet im Collegium Polonicum eine eintägige Konferenz statt, die sich mit alternativen Währung beschäftigt, dem Zeitgeld. Es geht dabei um ganz konkrete Fragen der praktischen Umsetzung von Regionalwährungen und ihren Aktionsradius.
Dr. Grzegorz Sobiecki vom Collegium für Wirtschaftswissenschaften in Warschau (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH) hat dazu in Polen geforscht und wird den Gästen einen Einblick geben. Kathrin Latsch von Monneta GgmbH wird verschiedene Zeitbanken in Deutschland vorstellen und Julita Jakubowska wird aus der Praxis ihrer „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości“, Zeitbank aus Tczew bei Gdańsk berichten.
Im Anschluss an die Vorträge sind die TeilnehmerInnen eingeladen, sich mit der Entwicklung einer grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Zeitbank zu beschäftigen. Anlass für die Konferenz sind Schwierigkeiten, mit denen sich der Verein Słubfurt e.V. bei der praktischen Umsetzung seiner „ZeitBankCzasu“ konfrontiert sieht.

Gefördert wird die Veranstaltung durch EU-Mittel und begleitet wird die Konferenz von Studentinnen eines von Michael Kurzwelly geleiteten Praxisseminars an der Europa Universität Viadrina.

Die gesamte Veranstaltung wird zweisprachig gedolmetscht, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nehmen die Organisatoren entgegen unter:
buero@slubfurt.net

anmeldeformular_formularz_zgloszeniowy

konferencja_zeitbankczasu

 

Film Nowa Amerika D/PL

freitag |piątek, 23. 02.2017, 18:00 – 19:30
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, Sala kinowa
ul. 1/go Maja 1, PL/69/100 Subice

Dokumentarfilm | Film Dokumentalny: Nowa Amerika
60 Minutyn,
Reżysseur: Kristof Kannegießer
Producent: Indi Film
im auftrag | na zlecenie: swr

eintritt frei | wstęp wolny

D – nach unten scrollen

Nowa Amerika została założona na zakonspirowanym spotkaniu w dniu 20 marca 2010 r. w Szczettin. Jest to federacja 4 państw związkowych: Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia i Schlonsk. NOWA AMERIKA oferuje wszystkim pionierom i wolnopaństwowcom szansę poznania specyfiki naszej krainy, jej wyjątkowości i tradycji. Zapraszamy do podróży odkrywczej po naszej ziemii.

Nowa Amerika wurde am 20. März 2010 auf einem konspirativen Treffen gegründet. Es handelt sich dabei um eine Föderation, die sich aus den 4 Teilstaaten Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia und Schlonsk zusammensetzt. NOWA AMERIKA bietet allen Pionieren und Freiheitshungrigen die Chance, die Geheimnisse unserer 4 Staaten zu entdecken und ihre Eigenarten und Traditionen kennen zu lernen. Machen Sie eine Entdeckungsreise durch unser „Land“.

https://www.swr.de/junger-dokumentarfilm/junger-dokumentarfilm-nowa-amerika-deutsch-polnische-grenze/-/id=100850/did=20192584/nid=100850/4rkzhr/index.html

http://www.nowa-amerika.eu/informacjonen/nowa-amerika/

Przyjęcie noworoczne | Neujahrsempfang

freitag |piątek, 23. 02.2017,  18:00 – 21:30
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
ul. 1/go Maja 1, PL/69/100 Subice
Słubfurter Neujahrsempfang Przyjęcie Noworoczne Słubfurtu

Die Stadt Słubfurt wurde 1999 gegründet und 2000 in das Register für Europäische Städtenamen eingetragen. Seitdem entwickelt sich die Stadt prächtig und wurde 2010 zur Hauptstadt von Nowa Amerika.
Słubfurt ist jetzt volljährig und lädt deshalb alle Słubfurter, potentielle Neubürger, Freunde und Neugierige zum Słubfurter Neujahrsempfang ein, diesmal ins Słubicer Kulturhaus SMOK.
Um 18:00 wird im Kinosaal der Dokumentarfilm „Nowa Amerika“ gezeigt. Ab 19:30 geht es dann im ersten Stock mit Präsentationen von Studentinnen des Kuwi-Praxisseminars der Europa Universität Viadrina zum Thema Słubfurt weiter, mit anschließender Überraschung. Der Eintritt ist kostenlos.

Popołudnie ogrodniczo-muzyczne / Garten- und Musik Nachmittag

14 sierpnia w godzinach 16:00-20:00
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße, 15230 Frankfurt (Oder), Deutschland

Program|m:
16:00 – Warsztaty mozaiki | Mosaikworkshop – Joanna Hanć
Będziemy tworzyć mozaiki kafelkowe z pomocą doświadczonej artystki | unter fachlicher Anleitungen können aus alten Fliesen eigene Mosaike gemacht werden17:00 – Warsztaty ogrodnicze | Gartenworkshop – Anna Anisko
Podczas warszatów dowiemy się jakie i jak sadzić rośliny w oczku wodnym | im Rahmen des Workshops können wir lernen, was für Pflanzen in einen Teich passen.
Chętni będą mogli także otrzymać skrawek ogrodu do nieodpłatnego użytkowania. | Wer möchte, kann auch kostenlos ein eigenes Stück Garten zur Nutzung bekommen.

19:00 – Vladimir Dvornikow
Koncert piosenki rosyjskiej | Konzert mit russischen Liedern

od | ab 18:00
Możliwość grillowania – należy przynieść własne produkty i napoje | Möglichkeit zu Grillen – bitte eigenes Grillgut und getränke mitbringen

Wstęp wolny I Eintritt frei

700 km na 700 lat Drezdenka/ 700 km – 700 Jahre Drezdenko (Driesen)

Program PL: (Deutsche Version unten)

Sobota 05 sierpnia
8:00 – Start: McDonalds FF(O), Przejazd rowerami do Kostrzyna
Przejazd PKP Kostrzyn – Drezdenko
14:00 – Start na trasę 40 km
Wieczorne spotkanie uczestników sztafety
Nocleg

Niedziela 06 sierpnia
10:00 – Start na trasę 20 km (możliwe wydłużenie)
14:30 (lub 16:00) – wyjazd z Drezdenka – ustalimy na miejscu
Przejazd PKP do Kostrzyna
Powrót na trasie – Kostrzyn – FF(O)
(mehr …)