Funkcjonierowanie

In der studentischen Hausarbeit vom Sommersemester 2014 können wir lesen:
Eine Gemeinschaft entsteht, in der individuelle Fähigkeiten auf der Grundlage von Zeiteinheiten getauscht werden können. Jede(r) kann Dienstleistungen anbieten, die ihrer oder seinen Fähigkeiten und Interessen entsprechen und erhält dabei die gleiche Vergütung wie jede(r) andere auch. Unterschiede im Einkommen sind nicht von der Herkunft oder dem Bildungsgrad abhängig. Nicht die Art des Geleisteten ist entscheidend, sondern einzig und allein der begründete zeitliche Aufwand. Im Gegensatz zu bekannten Zahlungsmitteln wird die Währung als Belohnung für zivilgesellschaftliches Engagement geschöpft. Es werden öffentliche Projekte gefördert, indem die Mithelfenden in dieser Regionalwährung honoriert werden.

Regionale Wirtschaftsstrukturen, der deutsch-polnische Austausch oder auch das Zusammenwirken zwischen Studierenden und der übrigen Bevölkerung würden gestärkt. Ein ambitioniertes Vorhaben, wofür die ZeitBankCzasu dennoch die Grundlage schaffen möchte. Eine regionalen, grenzübergreifenden Zeitwährung („Studzina“), die zunächst vor allem Bewohner der Region Slubfurt (Slubice und Frankfurt/Oder) einbezieht, soll dieses Projekt möglich machen. Aufgrund dessen, dass die ZeitBank stets im Deutsch-Polnischen Kontext agiert, wurde auch der Name der Bank in diesem Zusammenhang gewählt. Es ist eine Kombination aus der deutschen und polnischen Bezeichnung Zeit-Bank = Bank-Czasu.
W pracach domowych z semestru letniego 2014 możemy przeczytać:
Powstaje wspólnota, w której indywidualne zdolności mogą być przedmiotem obrotu na podstawie jednostek czasu. Każdy może zaoferować usługi odpowiadające jego umiejętnościom i zainteresowaniom, otrzymując takie same wynagrodzenie, jak każda inna osoba. Różnice w dochodach nie zależą od pochodzenia ani poziomu wykształcenia. Decydująca nie jest natura tego, co zostało osiągnięte, lecz wyłącznie uzasadniony wydatek czasu. W przeciwieństwie do znanych środków płatniczych, waluta jest wykorzystywana jako wynagrodzenie za zaangażowanie obywatelskie. Projekty publiczne są promowane poprzez nagradzanie współpracowników w walucie regionalnej. Regionalne struktury gospodarcze, wymiana polsko-niemiecka lub interakcje między studentami a resztą społeczeństwa zostaną wzmocnione. Ambitny projekt, dla którego ZeitBankCzasu chce stworzyć fundament.

Regionalna, transgraniczna waluta czasowa („Studzina“), która początkowo obejmuje głównie mieszkańców regionu słubfurckiego (Słubice i Frankfurt nad Odrą), powinna umożliwić realizację tego projektu. Ze względu na to, że ZeitBank zawsze działa w kontekście niemiecko-polskim, nazwa banku została również wybrana w tym kontekście. Jest to połączenie niemieckiego i polskiego terminu Bank czasu = Bank Czasu.

 

Zeitbank als internes Energietauschmittel für Słubfurter*innen
Aufgrund unserer Erfahrungen der letzten Jahre haben wir uns entschieden, dass unsere Zeitwährung auf dem hergestellten Festgeld basiert. Unsere ZeitBankCzasu zahlt für eine Stunde ehrenamtliche Mitarbeit bei Słubfurt eine „Studzina“, für 15 Minuten dann 15 „Minutyn“ aus. Danach kann das Zeitgeld weitere Kreise ziehen. Es kann nicht in Euro, Złoty oder andere Währungen getauscht werden. Es gibt eine Ausnahme: Wer sich einen „Nowa Amerika Personalausweis“ von uns ausstellen lässt, bekommt von der ZeitBankCzasu  1 „Studzina“ Begrüßungsgeld.
Zeitbank jako wewnętrzny sposób wymiany energii dla Slubfurtczyków
W oparciu o nasze doświadczenia z ostatnich lat zdecydowaliśmy, że nasza waluta czasu opiera się na ustalonym depozycie. Nasz czas BankCzasu płaci „Studzinę“ za godzinną pracę wolontariuszy w Słubfurcie, a następnie 15 minut „Minutyn“ przez 15 minut. Następnie waluta może pozostać w obiegu. Nie można jej wymienić na euro, złoty ani inne waluty. Jest jeden wyjątek: jeśli wyrobisz dowód osobisty obywatela Nowej Ameriki „, otrzymasz prezent powitalny od ZeitBankCzasu 1 „Studzina“.

 

Zeitbank versus Nachbarschaftshilfe
Wir helfen uns oft gegenseitig. Der eine mäht meinen Rasen und ich helfe ihm dann zum Beispiel beim Einkaufen. Heute brauche ich mal ganz dringend ein Ei und morgen fehlt Dir Zucker. Diese Art der Nachbarschaftshilfe wollen wir auf gar keinen Fall zerstören. Deshalb benötigt es viel Feingefühl und Experimente, um die geeignete Form des Energieaustausches für die ZeitBankCzasu zu finden.
Bank czasu a pomoc sąsiedzka
Często pomagamy sobie nawzajem. Ktoś kosi mój trawnik a ja mu pomagam, na przykład podczas zakupów. Dziś bardzo pilnie potrzebuję jajka, a jutro brakuje mi cukru.
decydowanie nie chcemy niszczyć tego rodzaju dobrosąsiedzkiej pomocy. W związku z tym, aby znaleźć odpowiednią formę wymiany energii dla ZeitBankCzasu, potrzeba dużo wyczucia i doświadczenia.

 

Verdienen und Ausgeben
Wenn Du bei uns mitmachst, erfährst Du die verschiedenen Möglichkeiten, Słubfurt mitzugestalten. Dabei freuen wir uns über alle, die sich mit ihren eigenen Ideen und Vorschlägen einbringen wollen. Nachdem Du also stolzer Besitzer von „Studzina“ bist, kannst Du Dir z.B. ein Fahrrad leihen, etwas im Repaircafé reparieren lassen oder Dir im ZeitBankCzasu-Shop leckere Marmelade oder eine selbstgenähte Tasche kaufen.
Zarabiaj i wydawaj
Jeśli będziesz z nami współpracować, poznasz różne sposoby pomocy w kształtowaniu Słubfurtu. Z niecierpliwością czekamy na wszystkich, którzy chcą wnieść własne pomysły i sugestie.
Tak więc, jak jesteś dumnym właścicielem Studziny, możesz wypożyczyć rower, coś naprawić w kawiarni naprawczej lub kupić pyszny dżem lub torebkę domowej roboty w sklepie ZeitBankCzasu.

 

 

Angebote und Gesuche
Du findest hier Angebote und Gesuche. Du kannst das in das vorgesehene Formular eintragen und abschicken. Nachdem es von unserem Administrator freigeschaltet wurde, können es andere sehen und sich bei Dir melden.
Giełda ofert
Tutaj znajdziesz oferty i prośby. Możesz wypełnić formularz i przesłać. Po sprawdzeniu przez naszego administratora inni mogą go zobaczyć i skontaktować się z Tobą.

ZeitBankCzasu_ulotka

 

 

Sponsorzy | Förderer 2017-2018:

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
Klein-Projekte-Fonds der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.
Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.
Pokonywać bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.