Workshop: ogród wertykalny | vertikaler garten

Obudź w sobie skrytego ogrodnika i naucz się jak przekształcić płot w ogród wertykalny!
Wecke Dein gärtnerisches Talent in Dir und lerne, wie man einen Zaun in einen vertikalen Garten verwandelt!

4 dni: 1 i 2 lipca oraz 8 i 9 lipca
piątek 18:00 – 21:00
sobota 18:00 – 21:00
Doświadczeni ogrodnicy i architekci krajobrazu nauczą uczestników warsztatów jak przygotować i poprawić glebę, urządzić kompostownik, dobrać odpowiednie gatunki i odmiany, zaplanować obsadzenia, oraz pielęgować posadzone rośliny. W rezultacie płot oddzielający Brückenplatz Mostowy 2.0 od miasta zostanie zamieniony w wertykalny ogród kwiatów, warzyw i ziół, który będzie mieszkańców miasta łączył zamiast dzielić. Poznane metody uczestnicy będą mogli wykorzystać na własnych osiedlach i podwórkach.
Wymagania dla uczestników: entuzjazm, ciekawość świata i odporność na świeże powietrze.

https://www.facebook.com/AniskoArchitekturaKrajobrazu/

4 Tage: 1. und 2. Juli sowie 8. und 9. Juli
Freitag 18:00 – 21:00
Samstag 18:00 – 21:00
Erfahrene Gärtner und Landschaftsarchitekten lehren die Workshopteilnehmer wie man den Boden vorbereitet und verbessert, wie man einen Kompost anlegt, wie man passende Pflanzen auswählt, wie man das alles plant und anschließend pflegt. Als Ergebnis werden wir den Zaun, der den Brückenplatz Mostowy 2.0 von der Stadt trennt, in einen vertikalen Garten mit Blumen, Gemüse und Kräutern verwandeln, der die Bewohner der Stadt verbinden wird, statt sie zu trennen. Das Erlernte könnt Ihr dann selber auf Euren Hinterhöfen und Wohnsiedlungen ausprobieren.
Anforderungen an die TeilnehmerInnen: Enthusiasmus, Neugierde an der Welt und Widerstandsfähigkeit gegen frische Luft.

Warsztaty Graffiti Workshop

Im Rahmen des zweitägigen Graffitiworkshops auf dem Brückenplatz, wird die Außenwand der Turnhalle gestaltet. Es wird zu Beginn eine Einführung in die Entstehung der Graffitibewegung. Danach werden Entwürfe erarbeitet und unter Anleitung mit der Sprühdose umgesetzt.
Teilnahme kostenlos, Materialien werden gestellt.
Anmeldung unter arttrans@arttrans.de

W ramach dwudniowych warsztatów graffiti na Placu Mostowym ozdabiamy zewnętrzne ściany sali sportowej. Na początku otrzymujecie krótką lekcję historii ruchu graffiti. Potem tworzymy szkicy naszych projektów, których będziecie mogli realizować za pomocą moich rad.
Udział bezpłatny, materiały też.
Zgłoszenie pod arttrans@arttrans.de

Oliver Bock
(Workshopleiter | Prowadzący warsztatów)

date: Jun 17 at 2 PM to Jun 18 at 6 PM