Słubfurt, Slubfurt, Michael Kurzwelly, Stadt an der Oder, Miasto nad Odrą, Słubfurter Strasse, ul. Słubfurcka, Słubfurt City Wall, KLUB, Słubfurt Offstyle Music, Słubfurt Tourist Information, Gazezta Słubfurt Zeitung,Frankfurt (O), Słubice, Stadtmanagement, Stadtplanung, planowanie przestrzeni miejskiej, art in context, kontextbezogene kunst, sztuka w kontekście,  arttrans, aktionskunst, sztuka akcji, performance, wirklichkeitsinszenierung, inscenizacja rzeczywistosci,  social sculpture, soziale plastik, rzeźba społeczna, multimedia, Projekt Helmut Kowalski, deutsch-polnisches theater, teatr polsko-niemiecki, kunst im öffentlichen raum, sztuka w przestrzeni publicznej, granica, grenze, border, limit research, erweiterter kunstbegriff, kunst ist leben, zwischen poznan und potsdam, między poznaniem i poczdamem, netzwerk, vernetzung, mental mapping, mental sculptures, interpersonal travel agency, art workshops, kunstworkshops, warsztaty artystyczny, grenzbereiche, obszary graniczny, smacznego, guten appetit, kommunikationsraum frankfurt-slubice, przestrzeń komunikacji frankfurt-słubice, zeitweise öffentlich, czasowo otwarte.